Privacy Policy / Privacybeleid

Art of Therapy, gevestigd aan Christoffelkruid13 3068RB, Rotterdam Zuid-Holland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http://artoftherapy.nl
Christoffelkruid13 3068RB, Rotterdam Zuid-Holland
+31630156286
L Wayne is de Functionaris Gegevensbescherming van Art of Therapy Hij/zij is te bereiken via lucillewaynetherapy@gmail.com

  Persoonsgegevens die wij verwerken

  Art of Therapy verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een
  overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
  – Voor- en achternaam
  – E-mailadres
  – IP-adres
  – Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
  – Locatiegegevens
  – Gegevens over uw activiteiten op onze website
  – Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
  – Internetbrowser en apparaat type

  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via lucillewaynetherapy@gmail.com, dan
  verwijderen wij deze informatie.

  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

  Art of Therapy verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  – Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  – U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  – U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  – Art of Therapy analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

  Art of Therapy bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) persoonsgegevens: (Website Analytics) 10 jaar> om langetermijngegevens over websiteprestaties te verstrekken (Persoonlijk identificeerbare informatie) 7 jaar> om te voldoen aan de wettelijke eis voor ondernemers

  Delen van persoonsgegevens met derden

  Art of Therapy verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Art of Therapy blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

  Art of Therapy gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Art of Therapy gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht: Naast de basisfunctionele Google Analytics-cookies, die websitebezoek meten, gebruikt deze site ook cookies voor Google Analytics-advertentiefuncties. Hiermee zijn functies voor advertentierapportage mogelijk, zoals rapportage over demografische doelgroepen en interesses, Campaign Manager-rapportage, Display & Video 360-rapportage en vertoningsrapportage voor het Google Display Netwerk. Het doel is om de prestaties van websites op dit moment en op de lange termijn te meten en te verbeteren. Daarom is de bewaartermijn voor alle Google Analytics-cookies 10 jaar, behalve in gevallen waarin Google de bewaring automatisch beëindigt na 26 maanden. Geen van deze gegevens wordt gedeeld met andere derden dan Google om de prestaties van de website te verbeteren. Als u zich wilt afmelden voor Google Analytics-cookies voor alle sites, kunt u deze gratis extensie aan uw browser toevoegen: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar lucillewaynetherapy@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Art of Therapy zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Art of Therapy wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder,
  de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

  Art of Therapy neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via lucillewaynetherapy@gmail.com